Colofon, disclaimer & copyright

© Het Bonnefantenmuseum Fonds • ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Colofon

Concept & hoofdredactie: Bonnefantenmuseum

Website ontwerp & realisatie: BICmultimedia.nl

Kunstenaars
 • Marta Volkova & Slava Shevelenko – The Altai Files
 • BACA Projects, SulSolSal
 • Sol LeWitt
 • Collectie Neutelings
 • Cai Guo-Qiang – My Stories of Painting
 • Aldo Rossi
 • Grayson Perry
 • Raymond Pettibon
Fotografen
 • Bonnefantenmuseum
 • Peter Cox
 • Pascale Leenders
 • Harry Heuts
 • Regen Projects, Los Angeles
 • Ernst van Loon

Copyright

www.bonnefantenmuseumfonds.nl is een uitgave van het Bonnefantenmuseum Maastricht. Op deze pagina’s rusten copyrights die toebehoren aan het Bonnefantenmuseum Maastricht. Niets uit deze pagina’s mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bonnefantenmuseum Maastricht en / of de (aangegeven) eigenaar van het beeld.

Het copyright van de gefotografeerde kunstwerken op deze site rusten bij het Bonnefantenmuseum, één van de fotografen Peter Cox, Harry Heuts, Ernst van Loon, Etienne van Sloun, Kim Zwarts, of andere fotografen zoals bij betreffende afbeelding vermeld. Over exacte copyright per foto kunt u desgewenst contact opnemen met de afdeling Pers en Publiciteit van het Bonnefantenmuseum.

Op de kunstwerken zelf rusten copyrights die rusten bij de kunstenaar en/of de eigenaar van het kunstwerk deze staan vermeld bij betreffende afbeelding.

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Bonnefantenmuseum Maastricht besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Bonnefantenmuseum alsmede betrokken toeleveranciers (van informatie) zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

bon_web1_1920